Skip navigation


CVK

DNVK er en uafhængig myndighed under Sundheds- og Ældreministeriet. DNVK skal bl.a. koordinere arbejdet i de videnskabsetiske komiteer og behandle klagesager

Anmeldelse af forsøg

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale så som væv, æg og celler skal godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet sættes i gang.

Fra 3. oktober 2013 skal forsøg i akutte situationer og forsøg med omfattende kortlægning af individets arvemasse IKKE anmeldes til NVK (bortset fra dispensationssager). Læs mere

Vejledning om anmeldelse

Anmeldelsesvejledning i PDF (version 6.1.2014 og tidligere version)

Elektronisk anmeldelsesblanket

Nyt om anmeldelsesprocedure for lægemiddelforsøg

Mødedatoer 2016 og 2017, tidsfrister for anmeldelse til NVK  

 

 

REGIONALE KOMITÈER

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Tlf. +45 38 66 63 95
Hjemmeside: www.regionh.dk/vek
E-mail: vek@regionh.dk
Den Videnskabsetiske Komité for Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. +45 57 87 52 83, 93 56 60 00
Hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/videnskabsetisk-komite
E-mail: RVK-sjaelland@regionsjaelland.dk
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark
Regionshuset, Damhaven 12
7100 Vejle
Tlf. +45 20 59 89 30, +45 29 20 22 51, +45 29 20 22 52 og +45 29 20 12 03
Hjemmeside: https://komite.rsyd.dk/wm258128
E-mail: komite@rsyd.dk
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Regionssekretariatet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø
Tlf. +45 97 64 84 40 
Hjemmeside: www.vek.rn.dk
E-mail: vek@rn.dk
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland
Regionssekretariatet, Juridisk Kontor
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. +45 78 41 01 83, +45 79 41 01 85, +45 78 41 01 81, +45 78 41 01 82
Hjemmeside: www.komite.rm.dk
E-mail: komite@rm.dk
Den færøske regionale videnskabskabsetiske komité
Formand: Jens Andreassen
HMR, Eirargarður,
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Hjemmeside: www.vsn.fo
E-mail: vsn@vsn.fo / lsjenan@ls.fo

Kontaktinformation

Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 *   Holbergsgade 6
 *   1057 København K
 *   TLF.: +45 72 26 93 70